Friday, February 19, 2016

Situs Informasi Berita Terkini

Dalam bahasa sehari-hari data fakta yang ditulis (dalam bentuk nota atau bertulis) pada objek.

Dalam dunia data komputer adalah apa-apa yang boleh disimpan di dalam memori mengikut format tertentu

Data adalah hakikat bahawa ia ditulis dalam bentuk nota atau direkodkan ke dalam pelbagai bentuk media 8. Data adalah komponen asas maklumat untuk diproses selanjutnya untuk menghasilkan maklumat

maklumat

Maklumat pemprosesan data, sistem maklumat untuk manfaat pengguna.

Maklumat adalah proses atau hasil pemprosesan data termasuk: keputusan digabungkan, analisis, keputusan inferens, dan berkomputer sistem memproses maklumat sumber : http://ruangragam.blogspot.com